728 x 90

تفاوتهای مغز و رایانه و نحوه عملکرد مغز در ترغیب به خرید

تفاوتهای مغز و رایانه و نحوه عملکرد مغز در ترغیب به خرید

تفاوتهای مغز و رایانه و نحوه عملکرد مغز در ترغیب به خرید قبل از اینکه بتوانیم عملکرد مغز در ترغیب خرید را بررسی نماییم باید تفاوتهای بین مغز و رایانه را بررسی کنیم. مغز شما رایانه نیست. همه ما مغز را مانند رایانه می دانیم. آن ها نیز مانند رایانه ها دارای حافظه هستند. شایدبه

تفاوتهای مغز و رایانه و نحوه عملکرد مغز در ترغیب به خرید

قبل از اینکه بتوانیم عملکرد مغز در ترغیب خرید را بررسی نماییم باید تفاوتهای بین مغز و رایانه را بررسی کنیم. مغز شما رایانه نیست. همه ما مغز را مانند رایانه می دانیم. آن ها نیز مانند رایانه ها دارای حافظه هستند. شایدبه هنگامِ کوشش برای یادآوری مسئله ای به شوخی، عبارتِ جستجو در میان فایل ها را به کار ببریم. تشبیه جالبی به نظر می رسد؛ ولی کاملاً اشتباه است. مغزِ ما بی اندازه پیچیده و بی نهایت تواناست؛ بااین وجود هیچ شباهتی به رایانه ندارد.

حقایقی درباره مغز

مغزهای ما استثنایی هستند؛ اغلب عجیب وغریب به نظر می رسند و همانند هیچ ساختاری که می شناسیم نیستند. در ادامه چند ویژگی این عضو شگفت انگیز بدن انسان را بررسی می کنیم:

 1. مغز انسان به طور میانگین دارای صدمیلیون نورون 2 )یاخته های عصبی( و بیش از هزارمیلیارد پیوند سیناپسی 3 میان نورون هاست.
 2. چین خوردگی های مغز انسان به این معنی است که سطح آن بسیار بزرگ تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می رسد؛ هر نیمکره از مغز انسان مساحتی نزدیک به ۹.۳ فوت مربع دارد؛
 3. مغز دارای صدهزارمایل رگ خونی است و نزدیک به 16 درصد از کل اکسیژن ورودی به بدنتان را مصرف می کند؛
 4. در حقیقت، مغزِ شما هنگام خواب پُرکارتر از هنگامی است که در بیداری به سَر می برید؛

مغز دورترین و پیچیده ترین عضو بدن انسان است. درک این مطلب که چرا مردم تمایل دارند آن را با رایانه مقایسه کنند آسان است؛ ولی درحقیقت مغز و رایانه کاملاً متفاوت هستند.

تفاوت های مغز و رایانه

تفاوت مغز و رایانه

مغز شما چه تفاوتی با رایانه دارد؟ شباهتی هم دراین بین وجود دارد؟ مقایسة کوچکی میان آن ها انجام می دهیم:

 • رایانه از منطق پیروی می کند. هنگامی که شما به رایانه می گویید کاری انجام دهد، آن کار را انجام خواهد داد، به شرطی که دستورات درستی به کاربرده و از ناهماهنگی های خودکار آن جلوگیری کرده باشید؛
 • مغز از ترغیب پیروی می کند. مغز انسان دربرابرِ حجمی از تعصبات و اشتباهات گوناگون قرار دارد تا جایی که منطق و عقل سلیم را نادیده می گیرد؛
 • رایانه با دسترسی به یک نشانیِ دقیقِ مرتبط با خاطره، به آن دسترسی پیدا می کند؛ جایی در رایانه که یک خاطرۀ به خصوص در آن ذخیره شده است؛
 • خاطرات در مغز به محتوای ویژه ای متصل می باشند. یک خاطرۀ ساده مانند واژه ای برای یک چیزِ آشنا نه تنها به هستة گفتار مغز که به حافظة حسی و رویدادی نیز متصل است؛
 • سرعت پردازش رایانه ثابت و پیش بینی پذیر است؛
 • سرعت پردازش مغز پیش بینی ناپذیر و ردیابی آن دشوار است؛
 • رایانه برپایة برنامه نویسیِ مخصوصِ به خود سازمان یافته است؛
 • مغز، خودسازمانده است.

همان طور که می بینید، این تشبیه آن گونه که باور داشتید درست نیست. بااینکه مغزِ شما مانند رایانه پیچیده است، ولی شباهت آن ها ظاهری است. گاهی زمانی که افراد پویش بازاریابیِ دیجیتال راه اندازی می کنند، آن را به اشتباه برای رایانه می سازند و از افراد پشتِ رایانه ها غافل می شوند. این همان تفاوت میان برنامه نویسی و ترغیب است که موضوع بسیاری از کتابها تحت عنوان نورومارکتینگ دیجیتال است.

ترغیب چگونه در مغز عمل می کند؟

انگیزۀ همه بازاریابی ها ترغیب است و دانشِ روان شناسیِ بازاریابی، کارایی ترغیب در مغز انسان را بررسی می کند. به عنوان نمونه:

 • در سال 1987 ، دانشگاه هاروارد، دربارۀ شرایطی که افراد را متقاعد می کند تا به توافق برسند پژوهشی انجام داد. در این پژوهش از یک داوطلب خواسته شد تا بدون نوبت وارد صفِ دستگاه کپی شود. او به گروه کنترل گفت:”می توانم از دستگاه کپی استفاده کنم؟ فقط پنج صفحه است” و 60 درصد افراد منتظر در صف موافقت کردند. او به گروه آزمایشی گفت: “می توانم از دستگاه کپی استفاده کنم؟ عجله دارم” و شمارِ کسانی که متقاعد شدند تا او بدون نوبت از دستگاه استفاده کند به 95 درصد افزایش یافت، زیرا او برای درخواستش دلیل آورده بود.
 • واکنش احساسی ما به زیان دوبرابر شدید تر از واکنش احساسی ما به لذت است. در مبحث متقاعد کردن به این معنی است که اگر می خواهید کسی چیزی بخرد، نخست اجازه دهید آن را آزمایش کند. این جهت گیریِ شناختی با نام “زیان گریزی” شناخته می شود و به همین دلیل است که شرکت ها نمونه های رایگان پخش کرده و امکان آزمایش رایگان کالاها را فراهم می کنند.
 • ما با دو مجموعه مختلف از معیارها با نام “خطای اساسی تعمیم” برای قضاوت رفتارِ خود و دیگران استفاده می کنیم. به زبان ساده، کارهایمان را توجیه می کنیم درحالی که برای سرزنش دیگران لحظه ای درنگ نمی کنیم. ازاین رو، در بسیاری از محتواهای بازاریابی،مشتری را با واژۀ “شما” مخاطبِ مستقیم قرار دادن؛ عمل بسیار تأثیرگذاری است، زیرا خواننده را تشویق به رفتاری ملایم تر می کند.

منبع: کتاب نورومارکتینگ دیجیتال

حتما بخوانید: افزایش فروش با نورومارکتینگ و مدل آیدا

کاروسل پست ها

یک نظر بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز با * مشخص شده اند

پست های اخیر

برترین نویسندگان

دارای نظر

ویدئوهای ویژه