728 x 90

بیل گیتس: وقوع پاندمی بعدی؟ آماده نیستیم

بیل گیتس: وقوع پاندمی بعدی؟ آماده نیستیم

بیل گیتس: وقوع پاندمی بعدی؟ آماده نیستیم بزرگترین چالشهایی که بشر می تواند داشته باشد بیش از اینکه ماکروسکوپیک باشد میکروسکوپیک هست. آیا جنگها و تسلیحات کشتار جمعی تنها تهدیدهایی هستند که باید مراقب آنها باشیم؟. این سمینار که توسط بیل گیتس در سال 2015 با میزبانی “تد” برگزار گردید حول این پرسش که آیا

بیل گیتس: وقوع پاندمی بعدی؟ آماده نیستیم

بزرگترین چالشهایی که بشر می تواند داشته باشد بیش از اینکه ماکروسکوپیک باشد میکروسکوپیک هست. آیا جنگها و تسلیحات کشتار جمعی تنها تهدیدهایی هستند که باید مراقب آنها باشیم؟. این سمینار که توسط بیل گیتس در سال 2015 با میزبانی “تد” برگزار گردید حول این پرسش که آیا برای پاندمی بعدی آمادگی خواهیم داشت برگزار گردید. پاندمی یا همه گیری که اکنون در آن به سر میبریم.

بیل گیتس ثابت کرد که واقعا آماده آن نبودیم ولی فارغ از بحث پیش بینی ها، آیا اکنون که با پوست و گوشت و استخوان در حال تجربه روزهای تلخ همه گیری هستیم، به فکر اتفاقات مشابه در آینده هستیم؟. آیا سیاستگذاری در این خصوص لازم نیست؟. آیا نباید برای آنها بودجه و سازمانهای خاص ایجاد کرد؟. سایت نیمبی شما را دعوت می کند تا پاسخ همه این پرسش ها را در کنفرانس “تد” تحت عنوان “وقوع پاندمی بعدی؟ آماده نیستیم” توسط بیل گیتس را تماشا کنید.

جهت دانلود ویدیو از این لینک استفاده نمایید.

حتما بخوانید:دنیا بعد از کرونا چه شکلی خواهد بود؟، بیل گیتس

کاروسل پست ها

یک نظر بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز با * مشخص شده اند

پست های اخیر

برترین نویسندگان

دارای نظر

ویدئوهای ویژه