728 x 90  • ذهنیت میلیاردی در 6 مرحله

    ذهنیت میلیاردی در 6 مرحله0

    ذهنیت میلیاردی در 6 مرحله همه دوست داریم ثروتمند شویم. اما خیلی ها ثروتمند شدن را یک آرزوی دست نیافتنی میدانند و نمی توانند ذهنیت میلیاردی داشته باشند. چرا؟ به این دلیل است که اکثر مردم تصمیم خود را برای رسیدن به هدفشان را نمی گیرند. آنها ممکن است در شرایط فعلی خود راضی نباشند

    ادامه مطلب