728 x 90  • تهیه قهوه اسپرسو بدون دستگاه اسپرسوساز

    تهیه قهوه اسپرسو بدون دستگاه اسپرسوساز0

    قهوه اسپرسو بدون دستگاه اسپرسوساز همه قهوه را دوست دارند ، اما هیچ کس برچسب های قیمتی که به اکثر دستگاه های اسپرسو ساز چسبیده اند را دوست ندارند. این دستگاه ها گران هستند و هیچ تضمینی برای ماندگاری آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر ، آنها معمولاً دره های تاریکی در بودجه بیشتر خانواده ها

    ادامه مطلب