728 x 90  • کراودفاندینگ (Crowdfunding) یا جمع سپاری چیست ؟

    کراودفاندینگ (Crowdfunding) یا جمع سپاری چیست ؟0

    کراودفاندینگ یا جمع سپاری چیست ؟ کراودفاندینگ ، اصطلاحی است که در چند سال اخیر زیاد شنیده می‌شود؛ در واقع روشی است که صاحبان ایده برای پرورش و توسعه ایده‌‌هایشان از آن استفاده می‌کنند. کراودفاندینگ از دو واژه crowd به معنی جمعیت و funding به معنی تامین منابع مالی تشکیل شده است. کراودفاندینگ یک شیوه

    ادامه مطلب